Spring naar inhoud
Informatiebijeenkomst Hedon

Informatiebijeenkomst 21 november 2023

Fotografie: Frans Paalman

Inloopavond Hedon

Inloopbijeenkomst 4 juli 2023

Participatie

Bij het maken van de gebiedsvisie hebben we steeds goed afgestemd met belangrijke partijen in en om het gebied, zoals de Zwolse Theaters, de Zwolse woningcorporaties, De Librije, Collectie Overijssel, Buurtvereniging De Bollebieste, Vrienden van de Stadskern, basisschool De Springplank, de Samenhofkerk, belanghebbende omwonenden en ondernemers.

De stappen die er geweest zijn: Gebiedsatelier (25 juni 2021), Participatieavond in Hedon (21 november 2022), Klankbordgroepbijeenkomst (20 februari 2023), online enquête (februari 2023), Klankbordgroepbijeenkomst (1 juni 2023), inloopavond Hedon (4 juli 2023) en gesprekken met diverse stakeholders. Er is een uitgebreid participatiejournaal beschikbaar; dit kun je opvragen via noorderkwartier@zwolle.nl.

 

Planning

De gemeenteraad van Zwolle heeft de gebiedsvisie op 17 juli 2023 vastgesteld.

Vervolgens gaat de Eigenarencoalitie aan de slag met het opstellen van het Ruimtelijk Ontwikkelplan.

Op basis hiervan maakt de gemeente een Omgevingsplan voor het gebied. Daarna kan de bouw starten en kunnen we de buitenruimte herinrichten. Alles bij elkaar duurt deze ontwikkeling tien tot vijftien jaar.

Wilt u meer weten over het gehele Ontwikkelprogramma 'Ons Stadshart van Morgen'? Kijk dan op www.jouwstukjezwolle.nl

Login om verder te gaan
refresh

Cancel