Spring naar inhoud
Informatiebijeenkomst Hedon

Informatiebijeenkomst 21 november 2023

Fotografie: Frans Paalman

Inloopavond Hedon

Inloopbijeenkomst 4 juli 2023

Participatie

We werken nu toe naar een Ruimtelijk Ontwikkelingsplan, de volgende stap na de gebiedsvisie. Hierin wordt de visie vertaald naar een concreter plan. Op dinsdag 4 juni vertellen we meer over deze plannen tijdens de Informatiemarkt van het Stadshart in het Academiehuis, Grote Kerk van 19.00 tot 21.30 uur. Ook gaan we op donderdag 23 mei met de plannen de wijk Dieze in om uw ideeën en wensen op te halen. Na de zomer vindt naar verwachting bestuurlijke besluitvorming over het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan plaats. 

Bij het maken van de gebiedsvisie hebben we steeds goed afgestemd met belangrijke partijen in en om het gebied, zoals de Zwolse Theaters, de Zwolse woningcorporaties, De Librije, Collectie Overijssel, Buurtvereniging De Bollebieste, Vrienden van de Stadskern, basisschool De Springplank, de Samenhofkerk, belanghebbende omwonenden en ondernemers.

De stappen die er geweest zijn: Gebiedsatelier (25 juni 2021), Participatieavond in Hedon (21 november 2022), Klankbordgroepbijeenkomst (20 februari 2023), online enquête (februari 2023), Klankbordgroepbijeenkomst (1 juni 2023), inloopavond Hedon (4 juli 2023), klankbordgroepbijeenkomst (22 januari en 25 april 2024) en gesprekken met diverse stakeholders. Er is een uitgebreid participatiejournaal van de fase van de gebiedsvisie beschikbaar; dit kun je opvragen via noorderkwartier@zwolle.nl.

Planning

De gemeenteraad van Zwolle heeft de gebiedsvisie op 17 juli 2023 vastgesteld.

Inmiddels is de Eigenarencoalitie aan de slag met het opstellen van het Ruimtelijk Ontwikkelplan. Dit wordt naar verwachting na de zomer aangeboden aan de gemeenteraad.

Op basis hiervan maakt de gemeente een Omgevingsplan voor het gebied. Daarna kan de bouw starten en kunnen we de buitenruimte herinrichten. Alles bij elkaar duurt deze ontwikkeling tien tot vijftien jaar.

Wilt u meer weten over het gehele Ontwikkelprogramma 'Ons Stadshart van Morgen'? Kijk dan op www.jouwstukjezwolle.nl

Login om verder te gaan
refresh

Cancel